Den korrekte og sikre vej til maksimal refusion

Fravær koster arbejdsgivere dyrt og kræver ekstra indsats fra andre medarbejdere i virksomheden. Det koster at ansætte midlertidige vikarer, betale sygeløn for ikke udført arbejde, og kostbar tid bruges til administrativt at håndtere fraværet og få hevet refusionen hjem igen.

Lovgivningen på området om sygedagpengerefusion og barselsrefusion er kompleks og anmeldelsesfristerne korte. Får du ikke indberettet jeres fravær korrekt og rettidigt, risikerer du at få afslag eller miste refusion, virksomheden er berettiget til.

MaxRefusion hjælper dig med at spare tid på en seriøs måde og forhindrer tab af refusion.

Min erfaring giver grundig indsigt i måden fravær registreres og refusion behandles. Med en objektiv analyse af netop din virksomheds forhold, får du gennemgribende rådgivning om, hvordan du kan håndtere og reducere fraværet, ligesom du får værktøjer til at optimere måden du indberetter fravær til NemRefusion.

MaxRefusion metoden

Det kalder jeg MaxRefusion metoden - den korrekte og sikre vej til maksimal refusion.

MaxRefusion metoden er en tjekliste du kan benytte til at teste din viden og hurtigt kan danne dig et indtryk af, om du har tjek på alt det der skal til for at din virksomhed ikke går glip af refusion, I er berettiget til.

Tjeklisten sætter fokus på fravær, fraværspolitik, fraværsstatistik, love og regler, sygedagpengerefusion, barselsrefusion, samt opfølgning på dine refusioner. Du kan se tjeklisten her.

Kan du svare ja, til alle spørgsmålene i listen?

Hvis ikke, kan jeg rådgive om de emner du er usikker på, så I undgår at få afslag eller miste refusion I er berettiget til.
Det kan i værste tilfælde have økonomiske konsekvenser for din virksomhed.